Wet en regelgeving

De volgende bepalingen zijn van toepassing voor schadelijk geluid. Klik op het artikel en u wordt doorgeleid naar de betreffende regelgeving. Er is geen wetgeving voor hinderlijk geluid.

Arboregeling

Artikel

Arbowet

Artikel 3:  Arbobeleid

Arbowet

Artikel 5: Inventarisatie en evaluatie risico's

Arbobesluit

Artikel 6.6 Definities

Arbobesluit

Artikel 6.7 Nadere voorschriften risico-inventarisatie en -evaluatie, beoordelen en meten

Arbobesluit

Artikel 6.8 Maatregelen ter voorkoming of beperking van de blootstelling

Arbobesluit

Artikel 6.9 Weekgemiddelde

Arbobesluit

Artikel 6.10 Audiometrisch onderzoek

Arbobesluit

Artikel 6.10a Maatregelen bij gehoorbeschadiging

Arbobesluit

Artikel 6.11 Voorlichting en onderricht