Pagina-inhoud

Veilig werken in microbiologische laboratoria met biologische agentia

Hieronder slechts een korte aanwijzing over veilig werken in laboratoria. Meer informatie moet u opvragen bij de interne deskundigen in uw organisatie.
Men spreekt van ‘gericht werken’ als men bewust met biologische agentia  werkt het gaat hier echt om het kweken, met bloed urine en feces wordt ook gewerkt in klinisch chemische laboratoria  bacteriën, schimmels e.d.). Voor dit ‘gericht werken’ gelden aanvullende regels in de Arbowet, afhankelijk van de categorie van biologische agentia waar men mee werkt:  

  • Meldingsplicht Arbeidsinspectie bij de eerste maal dat gericht gewerkt gaat worden
  • Informeren ondernemingsraad
  • Registratie
  • Markering van ruimte
  • Voorlichting
  • Werken met specifieke technische en organisatorische  beheersmaatregelen

Deze maatregelen zijn aanvullend op de reguliere veiligheidsvoorzieningen die in laboratoria getroffen moeten worden zoals veiligheidscabinetten, ventilatie, gezondheidssignalering, veilige opslag e.d.

Randvoorwaarden

De informatie in de arbocatalogus en de Arbo-Informatiebladen  is zeer algemeen. De eerste stap in preventief beleid is het maken van een goede risicoinventarisatie. Om voor een specifiek laboratorium te komen tot ‘pasklare’ oplossingen, met name wanneer het gaat om een specialistisch laboratorium, worden deskundigen geraadpleegd. Kleinere organisaties die geen eigen deskundigen in dienst hebben, kunnen een beroep doen op externe deskundigen.