Veilig en gezond werken

Jouw ziekenhuis vindt het belangrijk dat je werkt in een veilige en gezonde werkomgeving. Daarom streeft jouw ziekenhuis naar een zo minimaal mogelijke blootstelling aan geneesmiddelen. Bij het werken met geneesmiddelen worden zo veilig mogelijke technieken en producten en werkwijzen toegepast. Jouw ziekenhuis volgt nieuwe ontwikkelingen die zich richten op verdere verlaging van blootstelling aan geneesmiddelen. Als je in contact kunt komen met geneesmiddelen krijg je voorlichting en instructie over veilig werken met geneesmiddelen. Nieuwe medewerkers worden geïnformeerd in het inwerkprogramma. Alle umc's en de algemene ziekenhuizen onderhouden gezamenlijk de Arbocatalogus 'Veilig werken met geneesmiddelen’.

Als medewerker deel je in de verantwoordelijkheid voor een gezonde en veilige werkomgeving door een gezond werkgedrag na te streven. Je kunt jouw leidinggevende of de arboadviseur tips geven om jouw werkomgeving te verbeteren.