Taken en bevoegdheden

Het risico op blootstelling aan inhalatieanesthetica is voor een groot deel terug te dringen door een zorgvuldige manier van werken volgens de juiste technieken. Zorg daarom voor een protocol waaruit blijkt hoe en onder wiens verantwoordelijkheid de uitvoering hiervan is gewaarborgd. Zorg ook voor een schriftelijke werkinstructie voor het betrokken personeel

Bronafzuiging

Maak zoveel mogelijk gebruik van bronafzuiging wanneer u vluchtige anesthetica toedient met een niet-gesloten systeem in situaties waarbij veel kortdurende ingrepen op de kap plaatsvinden.

Voorbeelden van bronafzuiging zijn een dubbelmasker of een apparaat met een gecombineerd dubbelneus- en kinmasker. Denk bij lachgassedatie bij tandheelkundige ingrepen, aan een dubbel neusmasker. Bronafzuiging is niet nodig bij een gesloten systeem, zoals intubatie met een tube met cuff en gecontroleerde cuffdruk. Een nieuwe generatie anesthesieapparatuur meldt lekkage bij intubatie, ook als er geen cuff wordt gebruik.

Vruchtbaarheid, zwangerschap en borstvoeding

Lachgas is mogelijk schadelijk voor de vruchtbaarheid van zowel mannen als vrouwen. Het is goed hier rekening mee te houden als u een actieve kinderwens hebt. Lachgas is mogelijk ook schadelijk voor het ongeboren kind. Over de effecten van lachgas op borstvoeding is weinig bekend.

Meld een actieve kinderwens en zwangerschap zo vroeg mogelijk bij uw leidinggevende. Uw ziekenhuis moet voldoende maatregelen nemen om de blootstelling aan lachgas voor alle medewerkers (inclusief zwangere medewerkers en medewerkers met een actieve kinderwens) aantoonbaar te beheersen. Dat wil zeggen dat de grenswaarde voor de blootstelling aan lachgas niet wordt overschreden. Geef bij uw leidinggevende aan als u zich ondanks alle maatregelen toch nog zorgen maakt over uzelf of uw (ongeboren) kind, zodat gekeken kan worden naar maatwerk.

Meld zwangerschap zo vroeg mogelijk. Samen met uw leidinggevende kunt u dan passende maatregelen nemen, bijvoorbeeld kortdurende ingrepen met kapnarcose uitsluiten. Meer informatie over zwangerschap en borstvoeding vindt u in de richtlijn arbocatalogus van de UMC’sInhalatieanesthetica op pagina 8 en 9.