Wat doet uw organisatie?

Wat is de relatie tussen de arbocatalogus en de risico inventarisatie en -evaluatie (RI&E)? Een korte samenvatting:

1. Doelen van het arbobeleid

Als instelling stelt u eerst de doelen van het arbobeleid vast.

2. Risico’s in kaart brengen

Vervolgens inventariseert u de risico’s in de instelling met een RI&E-instrument (vragenlijsten):

 • Iedere werkgever is verplicht om de arbeidsrisico’s op het gebied van veiligheid, gezondheid en welzijn in kaart te brengen. Zo maakt u alle knelpunten van de instelling inzichtelijk.
 • De werkgever bepaalt samen met de ondernemingsraad wie de risico’s inventariseert en welke methode daarvoor wordt gebruikt.

3. Prioriteiten

Nadat de risico’s en mogelijke gevaren zijn samengevoegd en geordend, worden prioriteiten aangegeven.

4. Plan van aanpak

Als de risico inventarisatie klaar is, wordt een plan van aanpak opgesteld, een uitwerking van:

 • de te nemen maatregelen;
 • de daaraan verbonden kosten.

Bij de keuze van de maatregelen omvat de afweging aspecten als:

 • de ernst van het risico;
 • de wettelijk verplichte maatregelen;
 • de technische, organisatorische en financiële haalbaarheid;
 • de doeltreffendheid van de maatregelen.

In dit stadium kan de arbocatalogus worden geraadpleegd om op te zoeken:

 • welke maatregelen er zijn om een bepaald arbeidsrisico te voorkomen of te verminderen;
 • welke branchenormen hiervoor gelden;
 • welke instrumenten en methoden zijn beschikbaar om een bepaald risico nader te inventariseren.

5. Uitvoering

De volgende stap is het uitvoeren van de plannen en afgesproken acties. De ondernemingsraad houdt zicht op de stand van zaken.

6. Evaluatie

De werkgever is verplicht om de RI&E up to date te houden en eventuele risico’s te beheersen via het plan van aanpak.