Arbocatalogus algemene en categorale ziekenhuizen

Deze arbocatalogus helpt bij het herkennen en aanpakken van arbeidsrisico's die veel voorkomen in ziekenhuizen. De catalogus bevat per risico:

  • Omschrijving van het risico;
  • Wetten en regels die van toepassing zijn;
  • Normen en grenswaarden;
  • Meet- en inventarisatie instrumenten om het risico te herkennen en beoordelen;
  • Oplossingen om het risico te beperken;
  • Criteria om eigen oplossingen te beoordelen.