Deze arbocatalogus helpt bij het herkennen en aanpakken van arbeidsrisico's die veel voorkomen in ziekenhuizen

Meer informatie

Arbocatalogus Beter met Arbo

Goede arbeidsomstandigheden op de werkvloer zijn belangrijk om niet alleen met plezier te kunnen werken, maar vooral ook gezond en veilig. De arbocatalogus Beter met Arbo helpt u daarbij. De catalogus is bedoeld voor alle instellingen die vallen onder de cao-ziekenhuizen.

Deze arbocatalogus geeft een uitgebreid en actueel overzicht van de belangrijkste arbeidsrisico’s in ziekenhuizen. Dit maakt het makkelijker de risico's te herkennen. Bij elk arbeidsrisico vindt u de wetten en regels die van toepassing zijn en praktische oplossingen en maatregelen die het risico kunnen verminderen. Daarnaast vindt u per risico verwijzingen naar andere informatiebronnen over dit onderwerp.