Voorraad tot 150 of 250 kg of liter

Op afdelingen worden buffervoorraden opgeslagen in opbergkasten. Hiermee is de werkvoorraad van één of meerdere afdelingen probleemloos aan te vullen. In een losse kast mag een maximale inhoud opgeslagen worden afhankelijk van de type kast. Een bouwkundige kast mag maximaal 250 kg of liter bevatten. Controleer en saneer jaarlijks de voorraad en voer overtollige stoffen af. Afhankelijk van de gevaarcategorie hebt u keuze uit de onderstaande losse kasten.