Opslag van gevaarlijke stoffen

Pagina-inhoud

Overheidsrichtlijnen

Voor de opslag van gevaarlijke stoffen zijn voorschriften beschikbaar. Onderstaand vindt u de belangrijkste. Een volledig overzicht van opslageisen vindt u in de richtlijn PGS 15. De PGS 15 beschrijft de Opslag van verpakte gevaarlijke stoffen. De afkorting PGS staat voor Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen. Informeer bij u arboadviseur naar deze richtlijn en de interne regeling zoals die gehanteerd wordt in uw organisatie.

PGS 15  https://publicatiereeksgevaarlijkestoffen.nl/publicaties/PGS15.html