Wat doet uw organisatie?

Uw verantwoordelijkheden

Als leidinggevende draagt u de verantwoordelijkheid dat uw medewerkers op de afdeling veilig kunnen werken met gevaarlijke stoffen en of de risico inventarisatie (Ri&E) uitgevoerd is.