Over Beter met Arbo

Arbocatalogus algemene en categorale ziekenhuizen

De arbocatalogus betermetarbo.nl is ontwikkeld voor alle instellingen die zijn aangesloten bij de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ) en onder de Cao Ziekenhuizen vallen.

Initiatief van sociale partners, ontwikkeld door de StAZ

Deze arbocatalogus is ontwikkeld door de Stichting Arbeidsmarkt Ziekenhuizen (StAZ) en is een initiatief van sociale partners:

Wie gebruikt de arbocatalogus?

De arbocatalogus is opgezet om binnen de instellingen samen te werken aan goede arbeidsomstandigheden. Daarom is de arbocatalogus bestemd voor:

 • arbocoördinatoren
 • medewerkers
 • leidinggevenden
 • OR-leden

Wat is een arbocatalogus?

In een arbocatalogus leggen werkgevers- en werknemersorganisaties op brancheniveau vast:

 • welke arbeidsrisico’s er in een specifieke branche zijn;
 • welke oplossingen er zijn om deze arbeidsrisico’s te voorkomen of te verminderen. Deze oplossingen moeten bruikbaar en effectief zijn, zodat u er de doelvoorschriften van de overheid mee kunt realiseren.

Oplossingen kunnen bijvoorbeeld zijn: maatregelen, instrumenten, hulpmiddelen, werkboeken en -methoden, praktische oplossingen en praktijkvoorbeelden.

De arbeidsinspectie toetst

Deze arbocatalogus wordt ter toetsing voorgelegd aan de arbeidsinspectie en is nog niet goedgekeurd. Houdt u hier rekening mee, als u de website raadpleegt.

De arbeidsinspectie gebruikt de goedgekeurde arbeidsrisico's van www.betermetarbo.nl als referentiekader bij inspecties.

Arbeidsrisico's

Op betermetarbo.nl vindt u de volgende acht arbeidsrisico’s:

 • bedrijfshulpverlening (bhv)
 • werkdruk
 • ongewenst gedrag
 • fysieke belasting
 • gevaarlijke stoffen
 • biologische agentia
 • niet-ioniserende straling
 • geluid en thermisch klimaat

Bij deze arbeidsrisico’s is ook een verzameling oplossingen opgenomen.

Aanvullingen en actuele ontwikkelingen

In een later stadium kunnen we arbeidsrisico’s en oplossingen toevoegen, actualiseren of verwijderen. De StAZ besteedt aandacht aan het beheer en onderhoud van de site. Een speciaal voor dat doel opgerichte commissie zorgt ervoor dat de website actuele informatie en geschikte oplossingen biedt.

Deskundigen in uw organisatie

De meeste instellingen beschikken over deskundige medewerkers met veel kennis over veilig en gezond werken: arbocoördinatoren en/of preventiemedewerkers. Zij kunnen u verder helpen met vragen over:

 • arbeidsomstandigheden in het algemeen;
 • het arbobeleid in uw instelling;
 • het gebruik van de arbocatalogus;
 • specifieke beschermingsmaatregelen.

Wij adviseren u om naast betermetarbo.nl de deskundigen in uw organisatie te raadplegen.

Wat kunt u zelf doen?

Wat doet uw organisatie?

Meer informatie