Pagina-inhoud

Vaccinatie

Vaccinatie geeft bescherming tegen de nadelige effecten van een besmetting. Voor ondermeer de volgende ziekten zijn vaccinaties mogelijk:

Vaccinatie

Voor welke medewerkers?

Hepatitis B

Met kans op bloed-bloedcontact

Hepatitis A

Aanraking met rioolafvoeren, dus technisch onderhoudspersoneel

Rubella

Microbiologische laboratoria, met afdeling virologie. Kindcontacten

Kinkhoest

Kinderafdeling, neonatologie en obstetrie

DTP

Spoedeisende hulp

Influenza (griep)

Kwetsbare groepen

Op basis van risico-inventarisatie en –evaluatie moet worden vastgesteld voor welke specifieke groepen en tegen welke infecties een vaccinatieprogramma zinvol is.

Randvoorwaarden

De werkgever moet vaccinatie altijd aanbieden als daar aanleiding voor is. Medewerkers zijn niet verplicht om een vaccinatie te accepteren.

Veel mensen zijn door het Rijksvaccinatieprogramma al beschermd tegen een aantal ziekten. Maar dit programma biedt geen bescherming tegen alle beroepsmatige infectierisico’s. Daarnaast hebben ook niet alle mensen deze vaccinaties gehad.

Ten aanzien van dit onderwerp is al veel bekend. Raadpleeg zorgvuldig de bronnen.