Gevaarlijke stoffen

Gevaarlijke stoffen is een verzamelbegrip. Het verwijst naar een groot scala aan producten en werkzaamheden waarbij chemische stoffen een risico vormen. In ziekenhuizen en revalidatiecentra valt te denken aan cytostatica, desinfecterende middelen, oplos- en reinigingsmiddelen, laboratorium- en zwembadchemicaliën.

Gevaarlijke stoffen brengen gezondheidsrisico met zich mee. De risico’s zijn van een groot aantal factoren afhankelijk. Allereerst van de stoffen waar iemand mee werkt, maar vooral ook van de manier waarop met de stoffen wordt gewerkt. Blootstelling aan gevaarlijke stoffen kan tot direct letsel leiden en op de lange termijn tot gezondheidsschade.