Kies positie

Muziektherapie kan leiden tot hoge geluidsniveaus. En hoge geluidsniveaus kunnen leiden tot gehoorbeschadiging, ook bij musici.

Een manier om geluidsbelasting te verminderen is het vergroten van de afstand tussen muziekinstrument en het oor van de muziektherapeut. De theorie zegt dat als de afstand tussen muziektherapeut en revalidant 2 keer zo groot wordt het geluidsniveau met een factor 4 af neemt. Dat zal een reductie van zo’n 6 decibel opleveren. In de praktijk is het effect wat minder door reflectie van geluid tegen wanden en plafonds.

In de praktijk kan de volgende vuistregel worden gehanteerd:

  • van 0,5 naar 1 m: afname 5 dB (harde ruimte) à 6 dB (goed absorberende ruimte)
  • van 1 naar 2 m: afname 3 dB (harde ruimte) à 5 dB (goed absorberende ruimte)

Als op een halve meter afstand tussen instrument en muziektherapeut het geluidsniveau 85 dB(A) bedraagt zal op één meter afstand het geluidsniveau 79 tot 80 dB(A) bedragen.

Ook  het kiezen van een goede positie kan tot een aanzienlijke vermindering leiden. Als men achter of naast de geluidsbron zit leidt tot een lagere blootstelling dan er recht tegenover.