Zwembadchemicaliën

Vermindering en aanpassing zwembadchemicaliën

Het water van revalidatiebaden wordt gedesinfecteerd met  chemicaliën. Er zijn verschillende desinfectiemethoden. Een veel gebruikte manier is chloordesinfectie met natriumhypochloriet (chloorbleekloog). Daarbij moet ook nog een zuur (zwavelzuur soms zoutzuur of koolzuur) worden toegevoegd.

Deze chemicaliën zijn gevaarlijk en kunnen bij onzorgvuldig gebruik een risico vormen voor de medewerker en de revalidant. Het veilig werken met deze chemicaliën is gebonden aan regels, hiervoor kan men te rade gaan bij de arbocoördinator of preventiemedewerker.

Een mogelijkheid om dit risico te beperken is vermindering of aanpassing van de chemicaliën.  Vanuit de wetgeving worden  onder- en bovengrenzen voorgeschreven aan de hoeveelheid chloor in badwater. Toch zijn er mogelijkheden om de hoeveelheid chloor te beperken:

  • Integratie van chloordesinfectie met andere alternatieve desinfectiemethoden, zoals UV-licht, ozon, koper-zilverionisatie. Voorbehandeling van het badwater zorgt voor een vermindering van de chloorverbruik.
  • Chloordesinfectie middels zoutelektrolyse. Dit maakt het gebruik van natriumhypolchloriet en zwavelzuur (of andere zuren) overbodig.
  • Consequent douchen vóór het zwemmen van de revalidanten. Dit vermindert de belasting van het badwater met lichaamsvuil. Omdat chloor een bijzonder reactieve stof is, zal schoner badwater ook leiden tot een lager chloorverbruik. Als organisatie kan een minimumdouchetijd worden opgegeven.

Randvoorwaarden:

Integratie van chloordesinfectie met een alternatieve desinfectiemethode vraagt om een aanpassing van de waterbehandeling. Dit is een omvangrijke investering. En het kan weer andere arborisico’s introduceren. Want zoutelektrolyse leidt tot productie van het brandbare waterstofgas wat met lucht een explosief mengsel kan vormen.

Checklist veilig werken met zwembadchemicaliën

Het water van revalidatiebaden wordt gedesinfecteerd met chemicaliën. Er zijn verschillende desinfectiemethoden. Een veel gebruikte manier is chloordesinfectie met natriumhypochloriet (chloorbleekloog).  Daarbij moet ook nog een zuur (zwavelzuur soms zoutzuur of koolzuur) worden toegevoegd.

Deze chemicaliën zijn gevaarlijk en kunnen bij onzorgvuldig gebruik een risico vormen voor de medewerker en de revalidant. Het veilig werken met deze chemicaliën is gebonden aan regels, hiervoor kan men te rade gaan bij de arbocoördinator of preventiemedewerker. 

Randvoorwaarden:

Integratie van chloordesinfectie met een alternatieve desinfectiemethode is vraagt om een aanpassing van de waterbehandeling. Dit is een omvangrijke investering. En het kan weer andere arborisico’s introduceren. Want zoutelektrolyse leidt tot productie van het ontplofbare waterstofgas.

Veiligheidsinformatie gevaarlijke stoffen

Veiligheidsinformatiebladen en etiketten zijn één van de manieren waarop voorlichting plaats vindt. Opslagtanks, voorraadvaten, leidingen moeten van etiketten worden voorzien of worden gemarkeerd. Medewerkers worden zo geïnformeerd over de risico’s en de beheersmaatregelen. Markeringen van leidingen voorkomen ongelukken bij onderhoudswerkzaamheden.

Werkplekinstructiekaarten is op maat gemaakte voorlichting waarbij de veiligheidsinformatie en de werkzaamheden zijn vertaald in gerichte instructies om de veiligheid van de medewerkers te waarborgen

Randvoorwaarden:

De etiketteringsregels zijn complex. Opstellen van etiketten is werk voor specialisten. Het begrijpen van etiketten en het volgen van werkplekinstructiekaarten vraagt om training en voorlichting van medewerkers.

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/gevaarlijke-stoffen/etiketten-gevaarlijke-stoffen

Persoonlijke bescherming bij zwembadchemicaliën

Het water van revalidatiebaden wordt gedesinfecteerd met  chemicaliën. Er zijn verschillende desinfectiemethoden. Een veel gebruikte manier is chloordesinfectie met natriumhypochloriet (chloorbleekloog).  Daarbij moet ook nog een zuur (zwavelzuur soms zoutzuur of koolzuur) worden toegevoegd.

Bij het handmatig verwerken van zwembadchemicaliën zijn moet men goede beschermingsmaatregelen treffen. Voor het werken met natriumhypochloriet (chloorbleekloog) en zuur moet men gebruik maken van:

Huid

Handschoenen (pvc) en beschermend schort

Ogen

Gelaatscherm

Luchtwegen

Adembescherming combinatiefiltertype B/E/P2 (zoutzuur, chloorbleekloog)

Bij een calamiteit waarbij chloorgas vrijkomt moet men een persluchtmasker gebruiken. Persluchtmaskers kunnen alleen door opgeleide medewerkers worden gebruikt.

 NB: Raadpleeg ook het veiligheidsinformatieblad van de zwembadchemicaliën.

Randvoorwaarden:

Persoonlijke beschermingsmiddelen moeten goed passen. Tevens is een training nodig voor het deskundig gebruik van de beschermingsmiddelen en de risico’s van de chemicaliën.