Wet en regelgeving

De volgende bepalingen zijn van toepassing. Klik op het artikel en u wordt doorgeleid naar de betreffende regelgeving.

Arboregeling

Artikel

Arbowet

Artikel 3:  Arbobeleid

Arbowet

Artikel 5 Inventarisatie en evaluatie risico‟s

Arbobesluit

Artikel 6.1 Temperatuur

De bepaling uit het Arbobesluit is primair opgenomen voor bescherming van werknemers die te maken hebben met hitte- of koude belasting. De Arbowet biedt daarom niet een direct aangrijpingspunt om situaties van thermisch discomfort te verbeteren.