Gericht werken

Voor het treffen van de juiste maatregelen om de risico’s van biologische agentia te beperken, maakt men vaak een onderscheid in gericht werken en ongericht werken. Dit onderscheidt wordt ook in de Arbowet gemaakt. Het onderscheid tussen die twee vormen is niet altijd scherp te trekken.

Gericht werken is waar men doelbewust met biologische agentia werkt. Denk bijvoorbeeld aan microbiologische laboratoria. Voor gericht werken gelden over het algemeen meer regels dan voor ongericht werken. Hiervoor is raadpleging van interne deskundige noodzakelijk.

Bepalingen vind je in het arbeidsomstandigheden besluit.
Artikel 4.86 Arbeidsomstandighedenbesluit.

Daarnaast zijn er diagnostische laboratoria, waarbij niet gekweekt wordt. Er is dan een selectie van regels van toepassing, idem voor het werk in de gezondheidszorg (artikel 4.86 lid 2), dat in de EU richtlijn is gedefinieerd.

De EU richtlijn bevat relevante bepalingen.