Registreren

Organisaties waar gewerkt wordt met gevaarlijke stoffen zijn verplicht deze stoffen te registreren. Dit is een verplichting die voorgeschreven wordt door de Arbowet en is gebaseerd op een actuele RI&E.  en voldoet aan de volgende eisen:

  • Baseert zich op een deugdelijke registratie van aanwezige gevaarlijke stoffen.
  • Houdt rekening met het feit dat het register gevaarlijke stoffen voor de geneesmiddelen vaak ontreikend is vanwege afwijkende registratieverplichtingen.