Arbocatalogus

Uw ziekenhuis heeft samen met de andere ziekenhuizen en de werknemersorganisaties een arbocatalogus samengesteld. De arbocatalogus beschrijft maatregelen voor de belangrijkste arborisico's in de ziekenhuizen, waaronder inhalatieanesthetica. Doel is veilig en gezond werken. Met de arbocatalogus geven de ziekenhuizen zelf invulling aan de globale voorschriften die de overheid stelt. Als u precies wilt weten of een voorschrift over inhalatieanesthetica bijvoorbeeld een good practice is of ingegeven door een wettelijke norm, dan kunt u dit terugvinden in de formele arbocatalogustekst. De definities van de verschillende soorten voorschriften staan in de Inleiding Arbocatalogus UMC’s.

Lees ook de gehele tekst van de arbocatalogus Inhalatieanesthetica umc’s, die ook voor ziekenhuizen van toepassing is. Bekijk ook de arbocatalogus Inhalatieanesthetica op de website van Dokter Hoe.