Invulling werkgevers en werknemers

De overheid laat het aan de branches over om de globale voorschriften in te vullen en afspraken op maat vast te leggen in een zogeheten arbocatalogus. Voor de ziekenhuizen hebben de werkgevers samen met werknemersorganisaties zo'n arbocatalogus gemaakt, deze staat op www.betermetarbo.nl. Het onderdeel 'Veilig werken met geneesmiddelen' is in samenwerking met de umc’s ontwikkeld. 'Veilig werken met geneesmiddelen' is nog niet goedgekeurd door het Ministerie van SZW. De Inspectie SZW controleert periodiek of de ziekenhuizen zich houden aan de afspraken in de arbocatalogus.