Pagina-inhoud

Keuze van persoonlijke beschermingsmiddelen

Als beheersmaatregelen onvoldoende werken of niet mogelijk zijn, dan moet men zich beschermen tegen gevaren met hulp van persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM). PBM's zijn bijvoorbeeld adembescherming of handschoenen.. In de beleidsregels (zie hieronder bij ‘Bronnen’) zijn de eisen aan de persoonlijke beschermingsmiddelen vastgelegd, zodat de juiste keuze wordt gemaakt. Dit om te waarborgen dat de werknemer voldoende is beschermd.

Vanuit het oogpunt van patiëntveiligheid worden ook persoonlijke beschermingsmaatregelen voorgeschreven. Een belangrijke bron hiervoor zijn de richtlijnen van de Werkgroep Infectiepreventie (zie bij bronnen).

Overzicht van mogelijke middelen

Randvoorwaarden:

Het gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen vraagt om de goede voorbereiding. Allereerst moeten de goede PBM’s gekozen worden, die ook de goede bescherming geven. Daarbij moet ook gekeken worden naar de combinatie met blootstelling aan gevaarlijke stoffen. Ten tweede vraagt het om voorlichting en instructie van de medewerkers voor goed gebruik. Een aandachtspunt is het opbergen van de PBM’s. Tot slot is toezicht op de naleving van het gebruik nodig.