Zwangerschap en ioniserende straling

Er bestaat een relatie tussen de leeftijd van een persoon en de gevoeligheid voor straling. Jonge mensen lopen meer risico bij het ontvangen van straling dan oude mensen. Dit komt enerzijds doordat het tot uiting komen van stralingseffecten (ontstaan van een tumor) zeer lang duurt (20 tot 30 jaar) en anderzijds doordat  er bij jonge mensen meer celdeling plaatsvindt.

Daarom zijn er specifieke regels opgesteld voor vrouwen die zwanger zijn en met ioniserende straling werken. In het Besluit Stralingsbescherming staat dat een foetus vanaf het melden van de zwangerschap aan de werkgever nooit een dosis van meer dan 1 mSv mag oplopen. In de praktijk betekent dit dat de meeste normale werkzaamheden gewoon door kunnen gaan en alleen in specifieke gevallen een deel van de werkzaamheden moeten worden stilgelegd en vervangen door andere werkzaamheden. Ter geruststelling van de zwangere werkneemster is het altijd aan te raden eventuele aanpassingen in werkzaamheden, al dan niet wettelijk verplicht, in goed overleg tussen werkgever en werknemer te bespreken.