Mentale belasting

Stress en agressie zijn voorbeelden van geestelijke belasting die schadelijk kan zijn, ook voor uw baby. Als de werkdruk hoog is, overleg dan met uw leidinggevende hoe u de werkdruk kunt verminderen. Op Betermetarbo staat ook informatie over werkdruk.