Agressie en geweld

De uitingsvormen van agressie en geweld kunnen zowel verbaal als fysiek zijn. Als een medewerker te maken heeft met agressie en geweld, geldt dat als een belangrijk arbeidsrisico dat ingrijpende negatieve gevolgen kan hebben voor medewerkers, hun directe werkomgeving, getuigen en de organisatie.

De definitie van agressie en geweld is:

‘Het welbewust verbaal uiten, gebruiken van fysieke kracht of macht, dan wel het dreigen daarmee, gericht tegen een medewerker, onder omstandigheden die rechtstreeks verband houden met het verrichten van de publieke taak, wat resulteert of waarschijnlijk zal resulteren in een gevoel van bedreiging, materiële schade, letsel, psychische schade of de dood.’

Hoe herken je agressie en geweld?

Vormen van ongewenst gedrag worden ingedeeld naar verbaal geweld en/of fysiek geweld, discriminatie, (seksuele) intimidatie en pesten. Er kan sprake zijn van agressie en geweld op het werk als een werknemer:

 • wordt uitgescholden, zoals schreeuwen, of vloeken;
 • wordt bedreigd of geïntimideerd door middel van bijvoorbeeld geweld, ontslag, dreigen met het niet verlengen van een contract of demotie;
 • fysiek wordt aangevallen, zoals slaan, vastgrijpen, duwen of schoppen.

Agressief en gewelddadig gedrag kent diverse aanleidingen. De meest voorkomende zijn:

 1. Frustratie agressie en geweld
  Dit is een emotionele uitbarsting als gevolg (van een opeenstapeling) van negatieve ervaring(en).
 2. Instrumentele agressie en geweld
  Hierbij zet de dader zijn agressie bewust in als middel om een bepaald doel te bereiken.
 3. Onbeheerste agressie en geweld
  Dit ontstaat onder invloed van onder andere alcohol, drugs en ziekten, waardoor de controle over het eigen gedrag vermindert en verdwijnt.

Wat kan iemand doen als er sprake is van agressie en geweld?

Zie voor meer informatie :