Agressie en geweld

Agressie en geweld is als volgt gedefinieerd:
"Het welbewust verbaal uiten, gebruiken van fysieke kracht of macht, dan wel het dreigen daarmee, gericht tegen een medewerker, onder omstandigheden die rechtstreeks verband houden met het verrichten van de publieke taak, wat resulteert of waarschijnlijk zal resulteren in een gevoel van bedreiging, materiële schade, letsel, psychische schade of de dood.”

De uitingsvormen van agressie en geweld kunnen zowel verbaal als fysiek zijn. Het  blootgesteld worden  aan agressie en geweld is een belangrijk arbeidsrisico dat ingrijpende negatieve gevolgen kan hebben voor medewerkers, hun directe werkomgeving en getuigen. Vormen van ongewenst gedrag worden als volgt ingedeeld naar verbaal geweld en/of fysiek geweld, discriminatie, (seksuele) intimidatie en pesten .

Agressief en gewelddadig gedrag kent diverse aanleidingen. Meest voorkomende zijn:

 1. Frustratie agressie en geweld:
  Dit is een emotionele uitbarsting als gevolg (van een opeenstapeling) van negatieve ervaring(en).
 2. Instrumentele agressie en geweld.
  Hierbij zet de dader zijn agressie bewust in als middel om een bepaald doel te bereiken.
 3. Onbeheerste agressie en geweld
  Dit ontstaat onder invloed van onder andere alcohol, drugs en ziekten, waardoor de controle over het eigen gedrag verdwijnt.

Wat kan je doen als je agressie en geweld meemaakt:

 • Incidenten melden
 • Richtlijn opzoeken op de intranet pagina van je eigen ziekenhuis