Nieuw thema: veilig werken met geneesmiddelen

Geplaatst op

Er is een nieuwe themapagina op Betermetarbo.nl over veilig werken met geneesmiddelen. Door veilig te werken met geneesmiddelen, kun je beroepsziekten voorkomen. Veilig werken met geneesmiddelen is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van ziekenhuizen, zorgmedewerkers en de overheid. Op de themapagina vind je informatie waarmee je als medewerker, arbodeskundige en werkgever aan de slag kunt, om beroepsziekten door werken met geneesmiddelen te voorkomen.

Informatie voor ziekenhuismedewerkers

Medewerkers kunnen direct de informatie in de catalogus over veilig werken met geneesmiddelen in de praktijk toepassen. Hierbij kun je denken aan tips en adviezen over bijvoorbeeld het klaarleggen en toedienen van de geneesmiddelen, maar ook beschermende kleding en andere voorschriften. Deze praktische informatie is ingedeeld per soort geneesmiddel. Bijvoorbeeld injectievloeistoffen, infuusmedicatie en orale geneesmiddelen zoals tabletten.

De rol van ziekenhuizen

In ieder ziekenhuis wordt gewerkt met veel verschillende soorten geneesmiddelen. Als organisatie heb je een belangrijke verantwoordelijkheid in het beschermen van medewerkers tegen de risico’s van werken met geneesmiddelen. In de arbocatalogus kun je hier informatie over vinden. Denk hierbij aan het bepalen van blootstellingsroutes per toediening van het geneesmiddel en het opstellen van beheersmaatregelen.

De overheid en wettelijke restricties

In het Arbobesluit en de Arbowet staan de wettelijke regels waar organisaties zich aan moeten houden op het gebied van arbeidsomstandigheden. Zo zijn er ook wettelijke restricties als het gaat om het werken met gevaarlijke stoffen. In de arbocatalogus zijn deze wettelijke bepalingen verder uitgewerkt. Zo kun je met behulp van de catalogus opzoeken wat de regels zijn over bijvoorbeeld de arbeidshygiënische strategie, evaluatie van de risico’s en bedrijfshulpverlening.

Bekijk hier de themapagina Veilig werken met geneesmiddelen.

Nieuws