Criteria en toetsing RI&E wijzigen per 1 juli

Geplaatst op

Per 1 juli 2022 veranderen de criteria van de risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) en het toetsingsmodel van de RI&E. De nieuwe toetsing zal bestaan uit een systeemtoetsing en een scopetoetsing, zodat de toetsing van de RI&E naar een hoger niveau wordt gebracht.

Binnen de Arbeidsomstandighedenwet is geregeld dat de vier kerndeskundigen arbeidshygiënist, hogere veiligheidskundige, arbeids- en organisatiekundige en bedrijfsarts de toetsing van de RI&E mogen verrichten. In de praktijk kon het daardoor zo zijn dat zij hun eigen rapportage goed mocht keuren tijdens een toetsing. Per 1 juli 2022 kan dat niet meer.

Toetsing RI&E is opgesplitst

De toetsing wordt per 1 juli 2022 opgedeeld in twee onderdelen: systeemtoetsing en scopetoetsing.

Systeemtoetsing

De systeemtoetsing is vergelijkbaar met de huidige toetsing en wordt nog steeds uitgevoerd door een van de vier kerndeskundigen. De rapportage wordt op volledigheid, betrouwbaarheid en actualiteit gecontroleerd. De kerndeskundige controleert bij de systeemtoetsing of alle wettelijk verplichte onderwerpen zijn opgenomen in de RI&E.

Scopetoetsing

De scopetoetsing gaat dieper in op de inhoud van de RI&E, waarbij de kerndeskundige ingaat op alle risico’s en de wijze waarop het in kaart is gebracht. De kerndeskundige moet dan bijvoorbeeld metingen uitvoeren, bepalen of de risico’s op juiste wijze zijn beoordeeld en beoordelen of de juiste maatregelen zijn opgenomen in de RI&E. De kerndeskundige mag dit alleen doen voor het gebied waar zijn expertise op aansluit. Het gevaarlijke stoffenbeleid zal bijvoorbeeld beoordeeld worden door de arbeidshygiënist.

Meer informatie

Bekijk ook de aankondiging in de Staatscourant over de aangepaste regels die per 1 juli 2022 gelden.

Nieuws