Wet- en regelgeving

De volgende bepalingen zijn van toepassing voor werkdruk. Klik op het artikel en u wordt doorgeleid naar de betreffende regelgeving.

Arboregeling

Artikel

Arbowet

art. 3 lid 2 Arbobeleid

Arbowet

Artikel 5: Inventarisatie en evaluatie risico'shttp://wetten.overheid.nl/cgi-bin/deeplink/law1/title=Arbeidsomstandighedenbesluit/article=2.15/

Arbobesluit

Art. 2.15  Maatregelen ter voorkoming van psychosociale arbeidsbelasting