Werklastonderzoek - WHAW-methode

De methode ‘Werkdruk en Herstel bij Afwijkende Werktijden’ is ontwikkeld om via een betere roosterplanning de nadelige effecten van afwijkende werktijden te verminderen of te voorkomen.

Werklastonderzoek brengt objectief het werk in beeld dat een medewerker moet doen. Het gaat om hoeveelheid, moeilijkheidsgraad, kwaliteitsnormen en tempo. Met werklastonderzoek kan dus worden vastgesteld of de werklast past bij de beschikbare capaciteit van een medeweker of afdeling.

Deze methode gaat er van uit dat te hoge werkdruk en psychische belasting kan worden voorkomen door te zorgen voor een goede balans tussen werklast en hersteltijd. Bij de eerste stap van de methode gaat het op hersteltijd binnen diensten.  De methode geeft inzicht in welke dagdelen meer belastend zijn en welke minder. Daarmee kan afgeleid worden hoeveel bezetting nodig zou zijn om een goed evenwicht te hebben tussen werkdruk en herstel. Oplossingsrichtingen zijn het verschuiven van taken en rustmomenten naar een andere dienst of medewerkers anders inzetten over de dag. Meer informatie is te vinden in de bronnen die hieronder zijn vermeld.

Type risico:
Werkdruk
Randvoorwaarden:

Werklastonderzoek zijn omvangrijke onderzoeken. Hiervoor moeten de mogelijkheden aanwezig zijn (tijd, aandacht, deskundigheid). Voor en nadelen van de methode zijn nader uitgewerkt in onderstaande bronnen.