Werklastonderzoek - Berenschot

Adviesbureau Berenschot heeft werklastbeheersingsinstrument ontwikkeld specifiek voor de gezondheidzorg.

Werklastonderzoek brengt objectief het werk in beeld dat een medewerker moet doen. Het gaat om hoeveelheid, moeilijkheidsgraad, kwaliteitsnormen en tempo. Met werklastonderzoek kan dus worden vastgesteld of de werklast past bij de beschikbare capaciteit van een medeweker of afdeling.

Met deze methode is een aanpak waarmee inzicht wordt verkregen in de inzet van medewerkers over de verschillende werkzaamheden in relatie tot normtijden. Meer informatie is te vinden in de bronnen die hieronder zijn vermeld.

Type risico:
Werkdruk
Randvoorwaarden:

Werklastonderzoek zijn omvangrijke onderzoeken. Hiervoor moeten de mogelijkheden aanwezig zijn (tijd, aandacht, deskundigheid).. Voor en nadelen van de methode zijn nader uitgewerkt in onderstaande bronnen.