Werklastonderzoek – 'Werklast'

Dit is een softwareprogramma van onderzoeksinstituut Prismant.

Werklastonderzoek brengt objectief het werk in beeld dat een medewerker moet doen. Het gaat om hoeveelheid, moeilijkheidsgraad, kwaliteitsnormen en tempo. Met werklastonderzoek kan dus worden vastgesteld of de werklast past bij de beschikbare capaciteit van een medeweker of afdeling.

Deze methode brengt de verpleegkundige werklast in beeld die een patient gedurende de opnameperiode geeft. Patiënten worden daarbij ingedeeld in zorgcategorien. Basis voor het softwareprogramma zijn de patient- en behandelkenmerken uit de Landelijke Medische registratie (LMR).  De methode geeft inzicht in de werklast per afdeling, locatie, zorgperiode, dag in de week of specialisme.

Type risico:
Werkdruk
Randvoorwaarden:

Werklastonderzoek zijn omvangrijke onderzoeken. Hiervoor moeten de mogelijkheden aanwezig zijn (tijd, aandacht, deskundigheid). Voor deze methode moet men geregistreerd zijn via de Landelijke Medische Registratie (LMR). Voor en nadelen van de methode zijn nader uitgewerkt in onderstaande bronnen.