Werklastonderzoek – patientenclassicificatie in combinatie met tijdregistratie

Dit is de meest gangbare methode van werklastonderzoek.

Werklastonderzoek brengt objectief het werk in beeld dat een medewerker moet doen. Het gaat om hoeveelheid, moeilijkheidsgraad, kwaliteitsnormen en tempo. Met werklastonderzoek kan dus worden vastgesteld of de werklast past bij de beschikbare capaciteit van een medeweker of afdeling.

Met deze methode worden patiënten ingedeeld in zorgzwaartecategorieën. Met behulp van tijdregistratie wordt de bestede tijd aan de diverse soorten werkzaamheden bepaald. Door de werkzaamheden te koppelen aan normtijden kan op basis van de zorgvraag het zorgaanbod worden berekend, en omgekeerd. Er zijn verschillende methoden voor de classificatie van patiënten en voor de registratie van de tijd. Meer informatie is te vinden in de bronnen die hieronder zijn vermeld.


Type risico:
Werkdruk
Randvoorwaarden:

Werklastonderzoek zijn omvangrijke onderzoeken. Hiervoor moeten de mogelijkheden aanwezig zijn (tijd, aandacht, deskundigheid). Voor en nadelen van de methode zijn nader uitgewerkt in onderstaande bronnen.