POP

Het Persoonlijk Ontwikkelings Plan (POP) is een 'ontwikkelingscontract' tussen werkgever en werknemer. In het plan worden een aantal dingen opgenomen die ervoor zorgen dat het POP helpt bij het verbeteren van competenties van de medewerker. Belangrijk is hierbij dat beide partijen (leidinggevende en degene die door hem of haar wordt aangestuurd) het allebei eens zijn over de ontwikkelingsgebieden. De werknemer krijgt de kans zich verder te ontwikkelen. In het POP worden de organisatie- of teamdoelen en de ambities van de werknemer zo goed mogelijk op elkaar afstemmen.

 

Een belangrijke functie van POP is dat het helderheid schept over wat er van een medewerker verwacht wordt. Want onzekerheid hierover beperkt regelmogelijkheden en vergroot daarmee de kans op ervaren werkdruk. En de medewerker kan zijn/haar ambities kenbaar maken en richting geven aan zijn/haar loopbaan.

Type risico:
Werkdruk
Randvoorwaarden:

Individueel

Functioneringsgesprekken en beoordelingsgesprekken en werkoverleg