Utrechtse Burnout Schaal (UBOS)

De Utrechtse Burnout Schaal (UBOS) is een schriftelijke vragenlijst gericht op persoonsgebonden factoren. Ze kwantificeert “burnout” van de invuller.
Burnout wordt gedefinieerd als werkgerelateerde psychische vermoeidheid. Dit wordt uitgedrukt in drie schalen:

  • Emotionele Uitputting (Ik voel me mentaal uitgeput door mijn werk)
  • Mentale Distantie (Ik merk dat ik teveel afstand heb gekregen van mijn werk)
  • Competentie (Ik vind dat ik mijn werk goed doe)

Er zijn drie versies van de UBOS verkrijgbaar:

  1. UBOS-C voor Contactuele beroepen (20 items),
  2. UBOS-L voor Leerkrachten (22 items) en
  3. UBOS-A voor Algemeen gebruik (15 items).

Voor ziekenhuizen en revalidatiecentra zullen C en A bruikbaar zijn. De Utrechtse Burnout Schaal (UBOS) is de Nederlandse versie van de Maslach Burnout Inventory.

Als tegenhanger van het meten van burnout met UBOS is er de UBES die bevlogenheid meet.

Type risico:
Werkdruk
Randvoorwaarden:

Dit instrument is bruikbaar voor individuele medewerkers.
Het gebruik van de vragenlijst vraagt om een inbedding in een groter geheel van follow-up activiteiten en terugkoppeling.