Utrechtse Bevlogenheids Schaal (UBES)

Dit meetinstrument beoordeelt de bevlogenheid van individuele medewerkers. Bevlogenheid kan gezien worden als het tegenovergestelde van burnout (“opgebrand”).
De UBES is een vragenlijst die drie aspecten van bevlogenheid bevat:

  • Vitaliteit (energie en (geestelijke) veerkracht)
  • Toewijding (enthousiasme, inspiratie, trots, uitdaging, en voldoening)
  • Absorptie (op plezierige wijze helemaal opgaan in het werk).

Deze vragenlijst is Utrechtse BEvlogenheids Schaal (UBES) genoemd en wordt in het Engels als Utrecht Work Engagement Scale (UWES) aangeduid.

Het invullen van de UBES kost ongeveer 5 –10 minuten en kan zowel groepsgewijs als individueel gebeuren. Groepsgewijze afname kan bijvoorbeeld in het kader van een Risico Inventarisatie en Evaluatie (RI&E) of medewerkerstevredenheidsonderzoek geschieden en individuele afname in het kader van een Periodiek Arbeidsgezondheidkundig Onderzoek (PAGO).

Als tegenhanger van het meten van bevlogenheid is er de UBOS die burnout meet.

Type risico:
Werkdruk
Randvoorwaarden:
  • Het is een instrument dat op individueel (persoons)niveau wordt ingezet.
  • Het gebruik van de vragenlijst vraagt om kennis en inzicht in de onderliggende methodiek.
  • Het gebruik van de vragenlijst vraagt om een inbedding in een groter geheel van follow-up activiteiten en terugkoppeling.
Bron(nen):

Wilmar Schaufeli > Test Manuals

UBES UTRECHTSE BEVLOGENHEIDSCHAAL, Voorlopige Handleiding, Versie 1 (oktober 2003) Wilmar Schaufeli & Arnold Bakker

W.B. Schaufeli & A.B. Bakker (2004). Bevlogenheid: een begrip gemeten. Gedrag & Organisatie, 17, 89-112.