Werkvermogen

De werkvermogensindex of Workability Index (WAI) is een vragenlijst die meet hoe werknemers lichamelijk en geestelijk in staat zijn hun werk te doen (werkvermogen). De digitale vragenlijst vullen medewerkers in. Het richt zich op vier punten: gezondheid, competentie, motivatie en werksituatie. Het resultaat van de monitor is een groepsrapportage en een aanvullend individueel  onderzoek voor laag scorende medewerkers.
De vermogensindex is gebaseerd op wetenschappelijke inzichten.

 

Type risico:
Werkdruk
Randvoorwaarden:
  • Dit instrument is te gebruiken op organisatie- en individueel niveau.
  • Er zijn verschillende aanbieders die de vragenlijst aanleveren. Stichting Blik op Werk is licentiehouder.
  • Op de WAI-index zijn ook aanvullingen gemaakt.
  • Het gebruik van de vragenlijst vraagt om een inbedding in een groter geheel van follow-up activiteiten en terugkoppeling.
Bron(nen):

Blik op Werk (licentiehouder): http://www.workabilityindex.nl/

Leveranciers: http://www.werkvermogensmonitor.nl/  

De StAZ ondersteunt hierbij met: Loopbaanspiegel