Oplossingen voor werkdruk - voor individuen

Werkdruk of druk werk? Elke medewerker reageert anders op werkdruk. Van belang is dat je als medewerker verantwoordelijkheid neemt voor de balans tussen werkdruk en werkplezier. Dat begint met signaleren en bespreekbaar maken en vervolgens zoeken naar oplossingen. Daarbij is vaak de steun nodig van collega’s, leidinggevende en de organisatie.

Er zijn verschillende mogelijkheden om werkdruk te beheersen en werkplezier te vergroten. Welke aanpak werkt is maatwerk. We willen het volgende noemen:

  • Werkdruk en stresssignalering
  • Weerbaarheid vergroten
  • Persoonlijk effectiviteit vergroten
  • Scholing
  • Verbeteren balans werk en privé
Type risico:
Werkdruk
Niveau maatregel:
Individuele maatregelen,Collectieve maatregelen,Bronaanpak
Bron(nen):

UBES (Utrechtse BEvlogenheids Schaal)