Oplossingen voor werkdruk - voor teams

De aanpak van werkdruk en het vergroten van werkplezier is in veel gevallen een teamaangelegenheid. De rol van de leidinggevende is daarin cruciaal. De verschillen tussen teams die het zelfde werk doen kunnen groot zijn. Teams en hun leidinggevende hebben tal van mogelijkheden om werkdruk te beheersen. De keuze van het juiste instrument is maatwerk. We willen het volgende noemen:

  • Taakeisen afstemmen op competenties  (balans per afdeling)
  • Taakafwisseling (taakroulatie en jobrotation)
  • Vergroten regelmogelijkheden
  • Sociale steun
  • Feedback
  • Stijl van leidinggeven
  • Werkdruk onderdeel jaargesprek
Type risico:
Werkdruk
Niveau maatregel:
Individuele maatregelen,Collectieve maatregelen,Bronaanpak
Bron(nen):

Vier eenvoudige benaderingen om in het team een gesprek over werkdruk aan te gaan. Ze zijn gericht op inventariseren, analyseren en oplossen:

Achtergrondinformatie over werkdruk is te vinden in:

Arbodossier Werkdruk