Oplossingen voor werkdruk - voor organisaties

Organisaties hebben tal van mogelijkheden om werkdruk te beheersen. De keuze van het juiste instrument is maatwerk. We willen het volgende noemen:

 • Organisatieontwerp
 • Arbeidsvoorwaarden inclusief gezonde werk- en rusttijden
 • Gezonde en veilige werkomstandigheden
 • Vergroten regelmogelijkheden
 • Werkdruk en stresssignalering
 • Scholing
 • Levensfase gericht personeelsbeleid
 • Diversiteitbeleid
 • Vitaliteitprogramma’s
 • Voldoende personeel
 • Tijdige ziektevervanging
Type risico:
Werkdruk
Niveau maatregel:
Collectieve maatregelen,Bronaanpak