Branchenorm werkdruk

Het organisatiebeleid over werkdruk kent de volgende uitgangspunten:

  • Het beleid is gericht op behoud of versterken van maximale inzetbaarheid van medewerkers.
  • Erkenning dat werkdruk een complex fenomeen is en dat de beleving van werkdruk sterk individueel kan verschillen.
  • Erkenning dat werkdruk een gegeven is in werkrelaties. Dat betekent dat oplossingen niet alleen te vinden zijn in het wegnemen van de belemmeringen maar ook in het versterken van de hulpbronnen.
  • Er is structureel aandacht voor werkdruk, werkdruk is bespreekbaar. Dat betekent dat er methoden voorhanden zijn om werkdruk te signaleren en inzichtelijk te maken op organisatie-, afdelings-, en individueel niveau.