Meten en inventariseren

Hieronder vindt u een lijst met meet- en inventarisatie-instrumenten. Hiermee kunt u het risico in beeld brengen. Blader door de lijst, klik op de titel en u wordt doorverwezen naar de bron. U kunt ook zoeken in dit bestand met de zoekfunctie. De instrumenten als volgt ingedeeld:

Niveau

Bereik

·       Organisatie (O)

·       Werklast (wl)

·       Team (T)

·       Werkdruk (wd)

·       Individu (I)

·       Duurzame inzetbaarheid (di)

Dit is achter de titel van het instrument aan gegevens:

Titel

QuickScan Werkdruk (T, wd)

Werklastonderzoek – patiëntenclassicificatie in combinatie met tijdregistratie (T, wl)

Werklastonderzoek – 'Werklast' (T, wl)

Werklastonderzoek – Berenschot (T, wl)

Werklastonderzoek - WHAW-methode (T. wl)

VBBA (O, wd)

MTO (O, wd, di)

Werkvermogen (O, T, I, di)

UBES (I, wd)

UBOS (I, wd)

Duurzame Inzetbaarheidindex (I, di)

Hieronder vindt u een lijst met meet- en inventarisatie-instrumenten. Hiermee kunt u het risico in beeld brengen. Blader door de lijst, klik op de titel en u wordt doorverwezen naar de bron. U kunt ook zoeken in dit bestand met de zoekfunctie.

 • QuickScan Werkdruk

  Werkdruk
  Deze quick scan biedt u een snel inzicht in de problematiek van werkdruk en psychische belasting binnen uw afdeling of organisatie. Het is een instrument dat met name gericht is op de leidinggevende.
 • Werklastonderzoek – patientenclassicificatie in combinatie met tijdregistratie

  Werkdruk
  Dit is de meest gangbare methode van werklastonderzoek. Werklastonderzoek brengt objectief het werk in beeld dat een medewerker moet doen. Het gaat om hoeveelheid, moeilijkheidsgraad, kwaliteitsnormen en tempo. Met werklastonderzoek kan dus worden vastgesteld of de werklast past bij de beschikbare...
 • Werklastonderzoek – 'Werklast'

  Werkdruk
  Dit is een softwareprogramma van onderzoeksinstituut Prismant. Werklastonderzoek brengt objectief het werk in beeld dat een medewerker moet doen. Het gaat om hoeveelheid, moeilijkheidsgraad, kwaliteitsnormen en tempo. Met werklastonderzoek kan dus worden vastgesteld of de werklast past bij de...
 • Werklastonderzoek - Berenschot

  Werkdruk
  Adviesbureau Berenschot heeft werklastbeheersingsinstrument ontwikkeld specifiek voor de gezondheidzorg. Werklastonderzoek brengt objectief het werk in beeld dat een medewerker moet doen. Het gaat om hoeveelheid, moeilijkheidsgraad, kwaliteitsnormen en tempo. Met werklastonderzoek kan dus worden...
 • Werklastonderzoek - WHAW-methode

  Werkdruk
  De methode ‘Werkdruk en Herstel bij Afwijkende Werktijden’ is ontwikkeld om via een betere roosterplanning de nadelige effecten van afwijkende werktijden te verminderen of te voorkomen. Werklastonderzoek brengt objectief het werk in beeld dat een medewerker moet doen. Het gaat om hoeveelheid,...
 • VBBA

  Werkdruk
  De Vragenlijst Beleving en Beoordeling van de Arbeid (VBBA) is een betrouwbare vragenlijst voor onderzoek naar werkdruk en stress. Veel ziekenhuizen maken gebruik van de VBBA. Hierdoor is er een grote ziekenhuisbenchmark beschikbaar en kunnen de onderzoeksresultaten vergeleken worden met de sector....
 • MTO

  Werkdruk
  Medewerkers Tevredenheidonderzoek (MTO) is een schriftelijke vragenlijsten gericht op organisatiegebonden factoren.  Het heeft tot doel om de beleving van medewerkers te onderzoeken met betrekking tot hun werk. De set van vragen ligt niet vast en kan per onderzoek of per organisatie...
 • Werkvermogen

  Werkdruk
  De werkvermogensindex of Workability Index (WAI) is een vragenlijst die meet hoe werknemers lichamelijk en geestelijk in staat zijn hun werk te doen (werkvermogen). De digitale vragenlijst vullen medewerkers in. Het richt zich op vier punten: gezondheid, competentie, motivatie en werksituatie. Het...
 • Utrechtse Bevlogenheids Schaal (UBES)

  Werkdruk
  Dit meetinstrument beoordeelt de bevlogenheid van individuele medewerkers. Bevlogenheid kan gezien worden als het tegenovergestelde van burnout (“opgebrand”). De UBES is een vragenlijst die drie aspecten van bevlogenheid bevat: Vitaliteit (energie en (geestelijke) veerkracht)Toewijding...
 • Utrechtse Burnout Schaal (UBOS)

  Werkdruk
  De Utrechtse Burnout Schaal (UBOS) is een schriftelijke vragenlijst gericht op persoonsgebonden factoren. Ze kwantificeert “burnout” van de invuller. Burnout wordt gedefinieerd als werkgerelateerde psychische vermoeidheid. Dit wordt uitgedrukt in drie schalen: Emotionele Uitputting (Ik voel me...
 • POP

  Werkdruk
  Het Persoonlijk Ontwikkelings Plan (POP) is een 'ontwikkelingscontract' tussen werkgever en werknemer. In het plan worden een aantal dingen opgenomen die ervoor zorgen dat het POP helpt bij het verbeteren van competenties van de medewerker. Belangrijk is hierbij dat beide partijen (leidinggevende...
 • Duurzame Inzetbaarheidindex

  Werkdruk
  Inzicht in je inzetbaarheid is de eerste stap. Met de duurzame InzetbaarheidsIndex (DIX) beantwoord je vragen over je gezondheid, kennis en vaardigheden, motivatie en werkprivé balans. De DIX bestaat uit 60 vragen, ongeveer 10-15 minuten invullen. Er zijn diverse aanbieders van de...