Criteria

Wat zijn criteria?
Met de criteria kunt u oplossingen beoordelen die niet in het oplossingenboek staan. Indien uw oplossing voldoet aan alle criteria is de kans groot dat de oplossing een zelfde beschermings-niveau biedt als de oplossingen in het oplossingenboek. Wilt u uw eigen oplossing dan aan ons melden? Dan kunnen wij uw oplossing plaatsen in het oplossingenboek. Zie Contact

Criteria werkdruk

Maatregelen die in het kader van het verminderen en beheersen van werkdruk worden getroffen komen tot stand in de volgende procesgang:

  • Zijn gebaseerd op actuele informatie over aard en omvang van de werkdruk.
  • De actuele informatie is getoetst en beoordeeld.
  • De maatregel is passend voor de aard van de overbelasting.
  • De effectiviteit van de maatregel wordt beoordeeld.