Voorwaarden reageren

Onder een artikel kunt u een reactie plaatsen die verband houdt met de inhoud van het artikel.

Verder zijn alle reacties toegestaan, behalve als zij;

  • oproepen tot discriminatie en/of belediging,
  • als bedreigend kunnen worden ervaren door personen,
  • de persoonlijke levenssfeer van een persoon (onevenredig) schenden,
  • in strijd zijn met de wet,
  • pornografisch zijn,
  • copyright van de StAZ of derde partijen schenden,
  • een commercieel doel dienen,
  • het goed functioneren van een computer of computernetwerk verhinderen,
  • de belangen van de StAZ en/of zijn medewerkers (onevenredig) schaden.

Vindt u dat een reactie in strijd is met een van deze regels, dan kunt u de redactie betermetarbo@caop.nl waarschuwen.

De redactie behoudt zich het recht voor bijdragen te verwijderen.