Zwembad: aanpassen kleding

De behaaglijkheid van het zwembadklimaat wordt door een groot aantal factoren bepaald. Een belangrijke factor is kleding. Men kan te warm of te koud gekleed zijn voor het werk dat men doet in het zwembad. Dat is natuurlijk sterk afhankelijk of de instructie vanaf de kant wordt gegeven dan wel vanuit het bad.

Bij een relatief hoge badwater- en luchttemperatuur en hoge relatieve luchtvochtigheid is het raadzaam dat de therapeut dunne en luchtige kleding aantrekt.

Omgekeerd zou langdurige instructie in het water misschien tot onderkoeling kunnen leiden. Men kan dan overwegen om lichaamsbedekkende zwemkleding te gebruiken.

De ‘opdrogende therapeut’ kan gebruik maken van een badjas.

Type risico:
Thermisch klimaat
Niveau maatregel:
Persoonlijke beschermingsmiddelen