Verkorte binnenklimaat-vragenlijst

Om zicht te krijgen op de klimaatproblematiek kan het zinvol zijn om de klachten te inventariseren. De antwoorden kunnen een aanwijzing geven of er sprake is van een probleem en in welke richting de oorzaak gezocht moet worden.

Type risico:
Thermisch klimaat
Randvoorwaarden:

Het opzetten en uitvoeren van een klimaatonderzoek is werk voor  arboprofessionals of binnenklimaatdeskundigen.