RI&E Checklist Thermisch binnenklimaat

Deze checklist is een verdiepende vragenlijst over binnenklimaat. Het is vooral gericht op het inventariseren van de klimaatsituatie.

Type risico:
Thermisch klimaat
Randvoorwaarden:

Het uitvoeren van een risico-inventarisatie naar het thermische binnenmilieu is werk voor arboprofessionals. Of een arboprofessional moet het resultaat van de inventarisatie toetsen.