Onbehaaglijk zwembadklimaat: taakroulatie en roosteren

De behaaglijkheid van het zwembadklimaat wordt door een groot aantal factoren bepaald. Door tijd in de zwembad te beperken, beperkt men ook de hinder. Taakroulatie of het goed roosteren van de zwemtherapie over de werkweek zijn manieren om daar invulling aan te geven.

Ook het plannen op één dag van revalidanten voor wie een wat lagere badwatertemperatuur acceptabel is, biedt de mogelijkheid om de temperatuur van het badwater te verlagen.

Type risico:
Thermisch klimaat
Niveau maatregel:
Organisatorische maatregelen
Randvoorwaarden:

Aanpassen van roosters en werktijden heeft uiteraard grote gevolgen voor de planning en de bezetting van het zwembad.