Niet patiënt gebonden handelingen

Baliewerkzaamheden

Dit overzicht bevat handvatten voor de gezonde inrichting van de baliewerkplek.

Beeldschermwerk

Aan het werken met beeldschermen langer dan 2 uur per dag worden eisen gesteld om gezondheidsklachten (o.a. RSI / KANS) te voorkomen of te verminderen. Aandachtspunten hierbij zijn: werktaken, werktijden, werkdruk, werkplek en werkwijze. Bij verminderde visus bij beeldschermwerkers moet de werkgever oogonderzoek faciliteren. Een computer / beeldschermbril wordt door de werkgever (deels) vergoed.

Bureaustoelen

De organisatie moet zorg dragen voor een bureaustoel die aan alle vereisten voldoet. Een goede bureaustoel moet stabiel en verstelbaar zijn. Verder moet de bureaustoel voldoende steun bieden aan het lichaam en kunnen worden aangepast aan de werkhouding van de medewerker. De medewerker zorgt ervoor dat de stoel goed staat ingesteld om klachten te voorkomen. Bij twijfel en/of (het voorkomen) van klachten neemt de medewerker voortijdig contact op met de leidinggevende.

RSI

RSI is regelmatig of langdurig last hebben van pijn, tintelingen, een doof gevoel en/of stijfheid. Deze verschijnselen treden op in de nek, bovenrug, schouders, armen, ellebogen, polsen en/of handen. De klachten maken het u moeilijk of onmogelijk bepaalde handelingen of activiteiten uit te voeren.
RSI-klachten worden tegenwoordig ook KANS-klachten genoemd. KANS staat voor Klachten aan Arm, Nek en Schouder.
Voorafgaand aan RSI klachten zijn werkzaamheden met veel dezelfde bewegingen uitgevoerd of is lang gewerkt in dezelfde houding. Het overmatig en langdurig uitoefenen van kracht is ook een risicovolle handeling. Daarnaast speelt de organisatie van het werk en werkdruk ook een rol.