Meten en inventariseren

Instrumenten fysieke belasting

Op https://www.blijfinzetbaar.nl/instrumenten-fysieke-belasting-tilthermometer/ vindt u een lijst met meet- en inventarisatie-instrumenten. Hiermee kunt u het risico in beeld brengen, op individueel en groepsniveau.