Good Practices

Normen en grenswaarden

Normen en grenswaarden leggen vast wat toelaatbare situaties zijn. Risico-inventarisaties- en evaluaties, werkplekbeoordelingen, meetresultaten, audits e.d. worden getoetst aan normen en grenswaarden. Niet alle normen en grenswaarden zijn gelijkwaardig. We onderscheiden de volgende niveaus:

  1. Wettelijke basis: verankerd in wet- en regelgeving
  2. Brancheafspraak: afspraak al dan niet bekrachtigd door sociale partners
  3. Normalisatie: vastgesteld door normalisatie-instituten zoals NEN, ISO, HKZ, NIAZ, TUV e.d.
  4. Wetenschappelijke normen. Gepubliceerd in Wetenschappelijke literatuur, cq door wetenschappelijke instellingen vastgesteld (zoals de Gezondheidsraad)

Publicatie werkpakket Beter!

Praktijkrichtlijnen Fysieke belasting

in het kader van het Arboconvenant Ziekenhuizen (2002-2004) vastgestelde brancheafspraak over toelaatbaarheid van fysieke belasting.

Praktijkrichtlijn Fysieke Belasting voor patiëntgebonden handelingen en niet-patiëntgebonden handelingen

NEN normen

Voor de NEN-normen over bijvoorbeeld veiligheid van machines, handmatig verplaatsen van lasten, klimaatomstandigheden en statische werkhoudingen kunt u onder andere terecht bij de NEN shop. Tegen betaling kunt u de NEN-normen downloaden.

Criteria fysieke belasting

Maatregelen in het kader van het verminderen en beheersen van fysieke belasting:

  • Houden rekening met de actuele wet- en regelgeving
  • Houden rekening met de geformuleerde branchenormen
  • Zijn gebaseerd op een actuele risico-inventarisatie en –evaluatie (RI&E). De RI&E is voldoet aan de volgende eisen: http://www.rie.nl/faqs/rie-verplichting-2/