Overige risico's

De overige risico's kunt u hier vinden:

Hieronder vindt u een lijst met oplossingen. Dit is een bestand met maatregelen om het risico te verminderen en te beheersen. Blader door de lijst en klik op de titel om een detailpagina van de oplossing te openen. U kunt ook zoeken in dit bestand met de zoekfunctie.

 • Zwembadklimaat aanpassen

  Bronaanpak | Thermisch klimaat
  Het zwembadklimaat wordt in hoge mate bepaald door de badwatertemperatuur, de luchtbehandeling en –verwarming en gebouwaspecten (zoals wel of geen grote glaswanden). Het zwembad kent verschillende gebruikers die ieder uiteenlopende eisen stellen aan het klimaat : de zwemmende revalidant, de...
 • Zwembad: aanpassen kleding

  Persoonlijke beschermingsmiddelen | Thermisch klimaat
  De behaaglijkheid van het zwembadklimaat wordt door een groot aantal factoren bepaald. Een belangrijke factor is kleding. Men kan te warm of te koud gekleed zijn voor het werk dat men doet in het zwembad. Dat is natuurlijk sterk afhankelijk of de instructie vanaf de kant wordt gegeven dan wel...
 • Onbehaaglijk zwembadklimaat: taakroulatie en roosteren

  Organisatorische maatregelen | Thermisch klimaat
  De behaaglijkheid van het zwembadklimaat wordt door een groot aantal factoren bepaald. Door tijd in de zwembad te beperken, beperkt men ook de hinder. Taakroulatie of het goed roosteren van de zwemtherapie over de werkweek zijn manieren om daar invulling aan te geven. Ook het plannen op één dag...