Overige risico's

De overige risico's kunt u hier vinden:

Thermisch klimaat

Met thermische klimaat doelt men op de behaaglijkheid van de omgeving. Als men geen behoefte heeft aan warmte of koude is het behaaglijk. Het thermische klimaat wordt door een groot aantal factoren bepaald: de luchttemperatuur, de stralingstemperatuur (de temperatuur van de omringende oppervlakten), de luchtsnelheid, luchtvochtigheid, de kleding en de activiteiten die men uitvoert. Daarnaast spelen verwachtingen en beinvloedingsmogelijkheden van mensen een rol bij de ervaring van thermisch comfort. Tot slot zijn er individuele verschillen tussen mensen.

De veelheid aan factoren en persoonlijke verschillen maakt dat in optimale klimaatsituaties er altijd mensen zijn die het klimaat als niet behaaglijk ervaren. Onderzoek wijst uit dat in de meest optimale klimaatsituatie circa  5% van de mensen ontevreden is. In de praktijk worden klimaatsystemen voor kantoorgebouwen zodanig ingeregeld dat niet meer dan 10% het klimaat als onaangenaam ervaart.

Het thermisch klimaat speelt op alle werksituaties, te denken valt aan kantoorsituaties maar ook aan zwembaden (revalidatie). De risico’s en regelgeving van extreme koude (koelcellen) of warmte (ovens e.d.) wordt hier buiten beschouwing gelaten.